به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، درپایان مسابقات روز نخست نفرات برتر پنج وزن اول مشخص شدند که اسامی آن ها به شرح زیر است:لازم به ذکر است بین نفرات سوم مشترک، برای مشخص شدن نفر صاحب سهمیه جام تختی مسابقه برگزار شد. 55 کیلوگرم: 1- محمد حسینوند پناهی (خوزستان) […]