هیات رئیسه

مهندس بهنام بشیرپور (رئیس هیات)

مهندس سیدرضا متولی (دبیر هیات)

فاطمه حیدروند (نائب رئیس بانوان)

مهدی نگهبان (خزانه دار)

بهمن آذروش (عضو)

جعفر دمیرچی (عضو)

یوسف مستعد حصار(عضو)Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي