آیین نامه طرح برگزاری رقابت های لیگ کشتی استان اردبیل

تاريخ درج خبر : سه شنبه 22 دی 1394
-- آمار بازديد : 1627

طرح برگزاری رقابت های ليگ كشتي استان اردبيل به شرح ذیل می باشد

نظر به ضرورت جذب مشارکت پایدار بنگاه های اقتصادی در حمایت از شکل گیری باشگاه های کشتی، نظام مندی در نحوه تعامل حمایت کنندگان مالی و بخش فنی کشتی استان، و بهره مندی های فنی و مدیریتی حاصل از این تعامل، هماهنگی و انسجام میان برنامه های اقتصادی حمایت کنندگان علاقه مند به فعالیت در کشتی با منطق فنی خاص این رشته ورزشی، تغییر در شیوه سرمایه گذاری و فراهم شدن امکان جذب سرمایه های کوچک، حمایت از حاکمیت قوانین و ضوابط ابلاغی و جاری فدراسیون کشتی و تشویق عاملان احترام به ضوابط، طرح برگزاری لیگ کشتی استان بر مبنای مفاد بند های ذیل ارائه می شود.
 

 

 

 

 

 

 

نام :

كميته برگزار كننده ليگ كشتي استان اردبيل))))

اعضاء هيات رئيسه ليگ استان :

رئيس هيات كشتي استان

رئيس كميته برگزاي ليگ

دبير هيات كشتي استان

یک نفر از روساي هيات هاي كشتي شهرستانها ((به انتخاب رئيس هیات كشتي استان))

دو نفر از مربيان با سابقه ((به انتخاب رئيس هیات كشتي استان))

وظایف واختيارات هيات رئيسه – وظایف باشگاهها- شرایط برگزاری مسابقات لیگ کشتی استان

1-كنترل لازم براي استمرار توانايي هاي باشگاه هاي ليگ استان

2-تصويب برنامه هاي اجراي ليگ

3-تصويب دستورالعمل هاي اجراي مسابقات (نقل و انتقال كشتي گيران و مربيان)

 

 

نحوه عضويت و شركت در ليگ :

((شركت در ليگ توافقي است بين هيات كشتي استان و كميته برگزاري ليگ و باشگاه كه براساس آن باشگاه ملزم به رعايت موارد ذيل خواهد بود:))

1-هر باشگاه موظف است ليست اعضاي تيم (حداكثر20كشتي گير)، سرپرست و مربيان را 15 روز قبل از شروع رقابت ها به كميته برگزاري ليگ به صورت كتبي معرفي نمايد. (اجازه نقل و انتقال به كشتي گيران معرفي شده تا پايان رقابت ها داده نخواهد شد)

تبصره : در صورت عدم معرفي 20 كشتي گير، تيم ها مي توانند تا سقف 5 كشتي گير نسبت به معرفي كشتي گيران جديد در طول برگزاري ليگ اقدام نمايند.

2-گروه هاي سني و اوزان رقابت هاي هر دوره توسط كميته برگزاري ليگ طي بخشنامه به هيات كشتي شهرستانها و باشگاهها ابلاغ خواهد شد.

3-باشگاهها مكلفند بلافاصله پس از تاييد ثبت نام آنها توسط كميته برگزاري ليگ نسبت به ارسال مدارك کشتی گیران   (2 قطعه عكس – اصل شناسنامه يا اصل كارت ملي و يا گواهي تحصيلي عكسداربا كارت بيمه ورزشي ) تعهد نامه عدم تغيير باشگاه در سطح استان جهت صدور كارت شناسايي اقدام نمايند.

4-رعایت مقررات فدراسيون كشتي توسط باشگاهها

5-رعایت مقررات ليگ توسط باشگاهها

6-رعایت آيين نامه ليگ توسط باشگاهها

7-باشگاهها ملزم به رعايت بند هاي آيين نامه ليگ هستند.

8-در تمام موارد بايد باشگاهها در قبال كميته برگزاري دركمال درستي و صداقت رفتار كنند.

 

 

9-كليه تيم ها موظفند در زمان برگزاري مسابقات با لباس متحدالشكل حضور داشته باشند

10-جدول و تاريخ برگزاري تمامي مسابقات ليگ قبل از شروع مسابقات توسط كميته برگزاري ليگ مشخص و در اختيار هیايت كشتي استان و باشگاه هاي شركت كننده قرار خواهد گرفت.

11-كميته برگزار كننده مي تواند ساعت و روز مسابقات را در زمان هاي ضروري ((فورس ما‍‍ژور)) تغيير دهد.

12-كليه باشگاههاي ليگ موظفند از مربياني كه داراي مدرك مربيگري فدراسيون كشتي باشند به عنوان مربي استفاده كنند.

13-هر باشگاه بايد يك نفر به عنوان سرپرست و حداكثر 3 نفر مربي استفاده كند.

14-تنها مربياني مي توانند از سوي باشگاهها معرفي گردند كه از طرف هيات كشتي استان مورد تاييد قرار گيرند.

15-شركت در مسابقات بدون حضور سرپرست و مربي ممنوع بوده وبه  تيم حاضر اجازه شركت در رقابت را نخواهد داد و امتياز كامل به تيم مقابل داده خواهد شد.

16-در صورت ديركرد باشگاهي در مراسم وزن كشي و برگزاري مسابقات بيش از 1 ساعت تيم تاخير كننده بدون اعتراض بازنده اعلام خواهد شد. مگر با توافق 2 تيم رقيب و موافقت كميته برگزاري.

17-حداقل تعداد كشتي گيران باشگاههاي شركت كننده براي يك تيم 5 نفر خواهد بود.

18-چنانچه تعداد باشگاههاي شركت كننده در ليگ كمتر يا 5 تيم باشد مسابقات در يك گروه، و در صورتي كه بين 6 تا 10 تيم باشد در 2 گروه الف و ب به صورت دوره اي (رفت و برگشت) انجام خواهد شد.

تبصره : كميته برگزاري مي تواند دور رفت و برگشت را به صورت متمركز برگزار نمايد.

 

 

19-هيات كشتي استان مكلف است نسبت به اخذ مجوز اعزام تيم هاي اول آزاد و فرنگي را به يكي از تورنمنت هاي معتبر و مساعدت لازم جهت اعزام تيم ها انجام دهد.

20-مبلغ ورودیه هر باشگاه کشتی درسال هاي مختلف نسبت به وضيعت پيشرفت باشگاهها در كشتي متغير خواهد بود

تبصره : مبلغ وروديه براي سال 1394 000/000/10 ريال تعيين گرديد ((براي شهرستانها 000/000/5 ريال))

21-هزينه اياب و ذهاب و تغذيه تيم ها به عهده باشگاهها خواهد بود

22-باشگاه كشتي متقاضي جهت حضور در رقابت هاي ليگ مي بايد وروديه ياد شده را از زمان اعلام شده رسمي هيات كشتي استان براي ثبت نام حداكثر 15 روز پيش از برگزاري رقابت هاي ليگ به حساب درآمدهاي هيات كشتي واريز نمايد

23-حداقل تعداد باشگاههاي شركت كننده در هر دوره ليگ در رشته آزاد و فرنگي 4 تيم خواهد بود. بديهي است در صورت عدم تحقق حدنصاب فوق الذكر تا زمان مقرر از سوي كميته برگزاري ليگ تصميم گيري خواهد شد


24-مبنای محاسبه امتیازات هر تیم در هر دیدار به ترتیب ذیل خواهد بود
1-24-پیروزی با ضربه فنی، دیسکالیفه، سه اخطاره، عدم حضور و مصدومیت حریف    5 امتیاز مثبت
2-24-پیروزی با اختلاف 10 امتیاز فنی در کشتی آزاد                 4 امتیاز مثبت2
3-24-پیروزی با اختلاف 8  امتیاز فنی در کشتی فرنگی                 4 امتیاز مثبت
4-24-پیروزی با امتیاز                                 3 امتیاز مثبت
5-24در هر نوع پیروزی(بند 2 تا 4 فوق‌الذکر) ، در صورتی که بازنده امتیاز داشته باشد، یک(1) امتیاز مثبت برای کشتی گیر مذکور و تیم مربوطه منظور خواهد شد

 

 

25-ملاك برتري تيمي در يك مسابقه تعداد بردهاي بيشتر مي باشد تیم برنده 2 امتیاز تیم بازنده صفر امیتاز

26- در صورت برابري امیتاز باشگاهها در یک دیدار یا یک دوره  طبق جدول ذيل محاسبه خواهد شد.

الویت

مبانی رتبه بندی به ترتیب

در صورت برابری تیم باشگاه های کشتی در یک دیدار

در صورت برابری باشگاه های کشتی در یک دوره

در صورت برابری باشگاه های کشتی در یک سال فنی

اول

جمع امتیازات مثبت

جمع امتیازات مثبت هر تیم در یک دیدار برای باشگاه‌های ذیربط

جمع امتیازات مثبت هر تیم در طول تمامی دیدار ها در یک دوره برای باشگاه های ذیربط

جمع امتیازات مثبت هر تیم در تمامی دوره‌ها در طول یک سال باشگاهی برای باشگاه های ذیربط

دوم

بیشترین پیروزی با ضربه فنی

جمع تعداد پیروزی های با ضربه فنی برای هر تیم در یک دیدار برای باشگاه های ذیربط

جمع تعداد پیروزی با ضربه فنی برای باشگاه های کشتی دارای امتیاز برابر در یک دوره

جمع تعداد پیروزی با ضربه فنی برای باشگاه های کشتی دارای امتیاز برابر در تمامی دوره‌ها در یک سال باشگاهی برای هریک از باشگاه‌های ذیربط

سوم

تعداد پیروزی با امتیاز عالی

جمع تعداد پیروزی های با امتیاز عالی در یک دیدار برای هر تیم ذیربط

جمع تعداد پیروزی های با امتیاز عالی در یک دوره برای هر یک از تیم های ذیربط

جمع تعداد پیروزی‌های با امتیاز عالی در تمامی رقابت‌های باشگاهی ‌در یک سال باشگاهی برای هر یک از باشگاه های ذیربط

چهارم

میزان کسب امتیازات فنی

میزان کسب امتیازات فنی در طول مسابقات مرتبط با یک دیدار برای هر کدام از باشگاه های ذیربط

میزان کسب امتیازات فنی در طول تمامی مسابقات مرتبط با یک دوره، برای هر یک از باشگاه های ذیربط

میزان کسب امتیازات فنی یک باشگاه، در کلیه رقابت های مرتبط در تمامی دوره‌ها در یک سال باشگاهی برای باشگاه های ذیربط

پنجم

از دست دادن امتیاز فنی کمتر

میزان از دست دادن امتیاز فنی کمتر در یک دیدار برای باشگاه های ذیربط

میزان از دست دادن امتیاز فنی کمتر در طول تمامی دیدار ها در یک دوره برای باشگاه های ذیربط

میزان از دست دادن امتیاز فنی کمتر در طول تمامی دیدارها، در تمامی دوره‌ها در یک سال باشگاهی برای باشگاه های ذیربط

ششم

نتیجه‌آخرین مسابقه

نتیجه آخرین مسابقه در یک دیدار برای باشگاه‌های ذیربط

جمع‌بندی نتایج آخرین مسابقات درطول تمامی دیدارها در یک دوره برای باشگاه های ذیربط

جمع بندی نتایج آخرین مسابقات در تمامی دوره‌ها در طول یک سال باشگاهی برای باشگاه های ذیربط

 

 

 

 

27-هرگونه تخلف در اجرای مفاد آيين نامه موجبات محرومیت تیم ذیربط از حضور در رقابت های مربوطه، و در صورت تکرار، در کل رقابت را به همراه خواهد داشت

Copyright © 2012 koshti ardebil. All right reserved     طراحي و اجراي سايت : عادل تربالي