تیم کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان اردبیل در مسابقات کشتی انتخابی استان مقام قهرمانی را کسب کرد. به گزارش روابط عمومی هیات کشتی استان اردبیل، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان استان با حضور 79 کشتی گیر فرنگی کار و 38 کشتی گیر آزاد کار که در مجموع  117 کشتی […]